Poznámka: najčastejšie zdôvodnenia podozrivých pri výsluchu:

  1. nepamätám si
  2. nemyslel som to tak
  3. nechcel som to urobiť
  4. nahovorili ma na to

Zaujímavosť: „To ja nemôžem po šiestich rokoch vedie a ani ma to nezaujíma.”
http://www.sme.sk/c/5205621/fico-oprasil-kauzu-sdku.html

Viac v bode 8.1.